2020, V. 7, Iss. 5

 

European Political and Law Discourse, 2020, Volume 7, Issue 5
DOI: 10.46340/eppd.2020.7.5

Title

Table of contents

INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS

Inna Roianova, THE CONCEPT OF DEMILITARIZED TERRITORIES AS A MEANS OF THE UNITED NATIONS PREVENTIVE DIPLOMACY MEASURES [Інна Роянова, КОНЦЕПЦІЯ УТВОРЕННЯ ДЕМІЛІТАРИЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ У МЕЖАХ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ОБЄДНАНИХ НАЦІЙ] 6-13

Valeriia Gergiieva, NORTH KOREA’S NUCLEAR PROGRAM: FROM NONPROLIFERATION ISSUE TO DETERRENCE [Валерія Гергієва, ЯДЕРНА ПРОГРАМА ПІВНІЧНОЇ КОРЕЇ: ВІД ПРОБЛЕМИ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДО СТРИМУВАННЯ] 14-18

Anastasiia Vatamanyuk, PROCEDURAL ASPECTS OF DETERMINING REFUGEE STATUS IN THE KINGDOM OF SPAIN [Анастасія Ватаманюк, ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ БІЖЕНЦЯ В ІСПАНСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ] 19-25

Kseniia Pashaieva, ECONOMIC FACTOR OF POLITICAL TRANSFORMATION OF THE COUNTRIES OF THE SOUTH CAUCASUS [Ксенія Пашаєва, ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КРАЇН ПІВДЕННОГО КАВКАЗУ] 26-32

Avelina Tsehovalova, RESULTS OF THE INTERNATIONAL MILITARY OPERATION IN LIBYA IN 2011 [Авеліна Цеховалова, ПІДСУМКИ МІЖНАРОДНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ У ЛІВІЇ 2011 р.] 33-39

Denis Pron, TERRITORIAL DISPUTE OVER THE KURIL ISLANDS IN THE CONTEXT OF CONSTITUTIONAL LAW OF JAPAN AND RUSSIA [Денис Пронь, ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ СПІР НАВКОЛО КУРИЛЬСЬКИХ ОСТРОВІВ У КОНТЕКСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЯПОНІЇ ТА РОСІЇ] 40-46

Tarkhan Shukurov, EXTERNAL COMPETENCE OF THE EU FOR INTERNATIONAL AGREEMENTS [Тархан Шукуров, ЗОВНІШНЯ КОМПЕТЕНЦІЯ ЄС ЩОДО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ] 47-55

THEORETICAL AND HISTORICAL PROBLEMS OF LAW AND POLITICS

Mykhailo Shevchuk, TAX INFORMATION AS AN OBJECT OF INFORMATION RELATIONS [Михайло Шевчук, ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН] 56-63

Bohdana Ostrovska, OUTSIDE OF THE RIGHT TO LIFE: BIOETHICAL PROBLEM OF EMBRYOS DESTRUCTION IN THE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES APPLICATION [Богдана Островська, ЗА МЕЖАМИ ПРАВА НА ЖИТТЯ: БІОЕТИЧНА ПРОБЛЕМА ЗНИЩЕННЯ ЕМБРІОНІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ] 64-71

Dmytro Kushneruk, REPRIVATIZATION AS A GROUND FOR STATE PROPERTY RIGHTS [Дмитро Кушнерук, РЕПРИВАТИЗАЦІЯ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ] 72-77

Tetiana Matselyk, Anton Livak, TAXATION OF AGRICULTURAL LAND AS A MEANS OF ADMINISTRATING THE TAX BURDEN FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES [Тетяна Мацелик, Антон Лівак, ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ] 78-84

Ievgen Romanenko, LEGAL REGULATION OF PROGRAM BUDGETING IN UKRAINE: ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT [Євген Романенко, АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ] 85-95

Yevhenii Shylo, PLANNING FUNCTION OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE: PROBLEMS OF LEGAL SUPPORT AND DIRECTIONS FOR IMPROVING [Євгеній Шило, ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ] 96-100

Natalia Kuzmenko, PROBLEMS OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT THE PROCESS OF FORMATION OF NATIONAL DISTRICTS AND VILLAGE COUNCILS IN THE UKRAINIAN SSR (1920 – EARLY 1930’s) [Наталя Кузьменко, ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ РАЙОНІВ ТА СІЛЬРАД В УКРАЇНСЬКІЙ РСР (1920 – поч. 1930-х рр.)] 101-108

SOCIAL DIMENSIONS OF POLITICAL INSTITUTIONS AND PUBLIC ADMINISTRATION

Dmytro Yagunov, THE UKRAINIAN PRISON AND PROBATION POLICY (1991 – 2020): GENERALIZATION OF MODULATIONS AND ASSESSMENT OF KEY INDICATORS [Дмитро Ягунов, УКРАЇНСЬКА ПЕНІТЕНЦІАРНА ПОЛІТИКА (1991 – 2020): УЗАГАЛЬНЕННЯ МОДУЛЯЦІЙ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ] 109-158

Mustafa Harb, POLITICAL PARTIES DEVELOPMENT IN ARAB COUNTRIES [Мустафа Харб, РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В АРАБСЬКИХ КРАЇНАХ] 159-163

Viktor Leshchynskyi, ADMINISTRATIVE ACT AND MODERN MECHANISMS OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL SECURITY AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS: PROBLEMS OF RELATIONSHIP [Віктор Лещинський, АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ ТА СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ: ПРОБЛЕМАТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ] 164-169

Andrii Makarenko, CURRENT STATE OF ADMINISTRATION OF PREHOSPITAL HELP IN EMERGENCY CONDITIONS OF THE PEACETIME IN UKRAINE [Андрій Макаренко, СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРУВАННЯ НАДАННЯМ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ МИРНОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ] 170-177

MEDIA DIMENSIONS OF SOCIAL AND POLITICAL DISCOURSE

Hanna Sashchuk, REALIZATION OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE [Ганна Сащук, РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ] 178-183

Ihor Myslovskyi, MEDIA COVERAGE OF LUTSK HOSTAGE CRISIS ON JULY 21, 2020 (BASED ON CONTENT OF UKRAINIAN NEWS TV CHANNELS PRIAMYI AND ZIK) (PART 1) [Ігор Мисловський, МЕДІЙНЕ ВИСВІТЛЕННЯ ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ У ЛУЦЬКУ 21 ЛИПНЯ 2020 РОКУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ “ПРЯМИЙ” І “ZIK”) (ЧАСТИНА 1)] 184-196

Lina Vezhel, THE STATE OF SYNTHETIC REALITIES: ASPECTS OF BRAND SAFETY [Ліна Вежель, СТАН СИНТЕТИЧНИХ РЕАЛЬНОСТЕЙ: БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ БРЕНДУ] 197-201

Petro Katerynych, DISTINCTION BETWEEN THE CONCEPTS OF «EDUCATIONAL JOURNALISM» AND «PEDAGOGICAL JOURNALISM» IN MEDIA DISCOURSE [Петро Катеринич, РОЗРІЗНЕННЯ ПОНЯТЬ «ОСВІТНЬОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ» ТА «ПЕДАГОГІЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ» В МЕДІАДИСКУРСІ] 202-209

PROBLEMS OF NATIONAL PUBLIC AND PRIVATE LAW

Oleksandr Misiats, THE «BENEFIT OF THE FAMILY» CRITERIA IN CONTRACT RELATIONS [Олександр Місяць, КРИТЕРІЙ «ІНТЕРЕС СІМ’Ї» В ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ] 210-217

Liudmyla Palii, PREVENTIVE METHODS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY TO ENSURE CUSTOMS SECURITY: CURRENT PROBLEMS OF DEFINITION AND APPLICATION [Людмила Палій, ПРЕВЕНТИВНІ МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ] 218-223

Ruslan Kotelevskii, GUARANTEES OF VICTIMS’ RIGHTS IMPLEMENTATION (OF BOTH NATURAL AND JURIDICAL PERSONS) IN CRIMINAL PROCEEDINGS [Руслан Котелевский, ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ (ФІЗИЧНОЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ) У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ] 224-230

Nataliia Suhoniako, TYPES OF INFORMATION ACTIVITY OF COURTS IN UKRAINE [Наталія Сугоняко, ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ В УКРАЇНІ] 231-236

Pavlo Barbul, ON SPECIFIC ISSUES OF LEGAL SUPPLY OF ORGANIZATIONAL-FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE [Павло Барбул, ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАННЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ] 237-243

Comments are closed.