2014, V. 1, Iss. 4

Evropsky politicky a pravni diskurz, 2014, Svazek 1, 4 vydani

Title

Table of contents

Tetyana Nagornyak STATE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF UKRAINIAN EVENTS LATE 2013- EARLY 2014 [Тетяна Нагорняк Держава та суспільство в контексті українських подій кінця 2013-початку 2014 року] 4-26

Yevhen Pleshko AN ATTEMPT TO USE RUSSIAN CRIMINAL LAW IN UKRAINE: LAW OR POLICY [Євген Плешко Спроба застосування російського кримінального закону в Україні: право чи політика] 27-50

Larisa Nalyvaiko TRANSPARENCY AS A DEMOCRATIC STANDARD OF THE GOVERNMENT FUNCTIONING [Лариса Наливайко Прозорість як демократичний стандарт функціонування уряду] 51-61

Nataliia Baliuk INTERREGIONAL STRATEGY OF THE EUROPEAN UNION TOWARDS LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN REGION [Наталія Балюк Міжрегіональна стратегія Європейського союзу відносно Латинської Америки та Карибського регіону] 62-72

Olena Kviatkovska THE ROLE OF DEVELOPMENT ASSISTANCE IN THE US NATIONAL SECURITY STRATEGIES 2002-2010 [Олена Квятковська Роль допомоги з метою розвитку в стратегіях національної безпеки США 2002-2010] 73-80

Ivan Pobochij THE CORRELATION OF POLITICAL POPULISM AND NONVIOLENT STRUGGLE [Іван Побочій Співвідношення політичного популізму та ненасильницької боротьби] 81-89

Alyona Mashevskaya PURPOSE TYPOLOGY OF POLITICAL ADVERTISING IN THE TRANSFORMATION SOCIETY: MEDIA-LINGUISTIC AND NORMATIVE-LEGAL ASPECTS [Олена Машевська Цільова типологія політичної реклами в трансформаційному суспільстві: медіа-лінгвістичний та нормативно-правовий аспекти] 90-103

Lidia Ruzhenko THE PHENOMENON OF PUBLIC OPINION: MAIN ACTORS AND STRATEGY OF FORMATION [Лідія Руженко Феномен суспільної думки: основні суб’єкти та стратегії формування] 104-112

Fariz Abasov THE ECONOMIC POLICY OF AZERBAIJAN IN THE FIELD OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES [Фаріз Аббасов Економічна політика Азербайджану в сфері використання ікт] 113-120

Olga Melnychuk SYSTEMS APPROACH IN THE URBAN LEGAL SYSTEM AFFIRMATION [Ольга Мельничук Системний підхід у ствердженні міської правової системи] 121-129

Volodimir Zavalnyuk SOMATIC HUMAN RIGHTS FROM THE STANDPOINT OF LEGAL ANTHROPOLOGY [Володимир Завальнюк Антропологічний підхід до дослідження соматичних прав людини] 130-138

Olga Rybak THE EXECUTION OF A LETTER OF REQUEST AND A CONCEPT OF PUBLIC ORDER [Ольга Рибак Виконання судового доручення та концепція публічного порядку] 139-146
Sergiy Vitvitskiy HISTORY AND TRENDS OF STATE CONTROL [Сергій Вітвіцький Історія та тенденції розвитку державного контролю] 147-157

Denis Tsykhonia THE SUBJECTS OF APPELLATE REVIEW IN CIVIL PROCEEDINGS [Денис Цихоня Суб’єкти апеляційного оскарження в цивільному судочинстві] 158-167

Olga Kulinich CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS OF IMPLEMENTATION MECHANISM OF THE RIGHT TO EDUCATION IN UKRAINE [Ольга Кулініч Конституційно-правові засади механізму реалізації права на освіту в Україні] 168-178

Komentáře jsou uzavřeny.