O časopisu

Vítejte na oficiálních webových stránkách mezinárodního časopis
«Evropský politický a právní diskurz»!

Cíle a rozsah

Evropský politický a právní diskurz – mezinárodní časopis věnovaný mezinárodnímu právu, vnitřním právním předpisům evropských zemí, politologie, mezinárodním vztahům. Pro publikaci v časopisu přijímají se vysoce kvalitní články, což představují důležité inovativní, teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky v příslušných oborech vědy. V časopisu se uplatn´uje systém anonymního recenzování pro ověření kvality vědeckých článků.

Evropský politický a právní diskurz má velký zájem zejména o interdisciplinární výzkumy v oblasti politologie a právní vědy, jsou to srovnávací analýzy nebo prozkoumání jednotlivých jevů. Zároveň vítáme jakékolív výzkumy týkající se politických a právních problémů různých národních a mezinárodních institucí.

Evropský politický a právní diskurz přijímá k publikaci jenom původní materiály a nebere v úvahu možnost zveřejňovat dříve tištěné članky.

Frekvence publikace
Evropský politický a právní diskurz vychází šestkrát ročně.

Archivace

Aby byl zajištěn trvalý přístup ke svým publikacím, ukládá Evropský politický a právní diskurz články s otevřeným přístupem na stránky Journalu. Autoři mají také povoleno zveřejnit konečné zveřejněné PDF svého článku na webových stránkách nebo v jiných bezplatných veřejných zdrojích ihned po zveřejnění.

Zásady otevřeného přístupu

«Evropský politický a právní diskurz» podporuje Budapešťskou iniciativu pro otevřený přístup. Abstrakty a plné texty všech příspěvků publikovaných Evropský politický a právní diskurz jsou volně přístupné každému ihned po uveřejnění.

Poplatek za publikaci
Poplatek za nabídku otevřeného přístupu a redakčních služeb za zveřejnění článku online v angličtině je 700 EUR; článek online v jakémkoli jiném jazyce EU stojí 750 EUR.

Licencování
Evropský politický a právní diskurz pracuje na licenci Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Poskytuje možnost číst, načítat, kopírovat, rozšiřovat, tisknout, vyhledávat, citovat nebo odkazovat na úplný text článku v tomto časopise.

Indexování

Časopis je indexovaný v mezinárodních scientometrických databázich:

Index Copernicus International Journals Master List (impact-factor ICV 2015: 65.70; ICV 2016: 64.77; ICV 2017: 80.50; ICV 2018: 79.30; ICV 2019: 71.97; ICV 2020: 72.67; ICV 2021: 72.62; ICV 2022: 72.92).

Scilit, CrossRef

Časopis je indexován ve Scopus

Vydavatel
Do ledna 2024 Věstník vydával BEROSTAV DRUŽSTVO. Oficiálním vydavatelem časopisu je od února 2024 ENIGMA CORPORATION.

Komentáře jsou uzavřeny.