O časopisu

 

Evropský politický a právní diskurz – mezinárodní časopis věnovaný mezinárodnímu právu, vnitřním  právním  předpisům evropských zemí, politologie, mezinárodním vztahům. Pro publikaci v časopisu   přijímají se  vysoce kvalitní články, což představují důležité  inovativní, teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky v příslušných oborech vědy. V časopisu se  uplatn´uje systém anonymního recenzování pro  ověření  kvality vědeckých článků.

Evropský politický a právní diskurz  má velký zájem zejména o  interdisciplinární výzkumy  v oblasti politologie a právní vědy, jsou to  srovnávací analýzy nebo prozkoumání jednotlivých jevů.  Zároveň vítáme jakékolív výzkumy týkající se politických a právních problémů  různých národních a mezinárodních institucí.

Evropský politický a právní diskurz  přijímá k publikaci jenom původní  materiály a nebere v úvahu možnost zveřejňovat dříve tištěné članky.

Časopis je indexovaný v mezinárodních scientometrických databázich Index Copernicus (Impact-factor is ICV 2015: 65.70; ICV 2016: 64.77; ICV 2017: 80.50; ICV 2018: 79.30; ICV 2019: 71.97; ICV 2020: 72.67) (numerická míra významnosti).

Komentáře jsou uzavřeny.