2014, V. 1, Iss. 1

European political and law discourse, 2014, Volume 1, Issue 1 – download the entire journal

Title

Table of contents

Oleksandr Merezhko, Natural Private Law [Олександр Мережко, Природне приватне право] 4-8

Kateryna Gaidei, THE PRESENCE OF AN ALLEGED OFFENDER IN A FORUM STATE: A PREREQUISITE FOR THE EXERCISE OF UNIVERSAL JURISDICTION [Катерина Гайдей, Присутність підозрюваного у вчиненні злочину в державі суду: передумова для здійснення універсальної юрисдикції] 9-18

Dmytro Grechanii, THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE TEMPORARY IMPORTATION INSTITUTE IN INTERNATIONAL LAW [Дмитро Гречаний, Історія формування інституту тимчасового ввезення в міжнародному праві] 19-29

Kostiantyn Gromovenko, INTERNATIONAL LEGAL STATUS OF PERSONNEL OF PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES IN TIMES OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS [Костянтин Громовенко, Міжнародно-правовий статус персоналу приватних військових та охоронних підприємств в період збройних конфліктів міжнародного характеру] 30-50

Oksana Sokolova, SOCIAL AND ECONOMICAL RESTRUCTURING IN EUROPE IN THE CONTEXT OF “CHALLENGES” OF NEW DEMOGRAPHIC TENDENCIES [Оксана Соколова, Соціально-економічна реструктуризація в Європі в контексті «викликів» нових демографічних тенденцій] 51-59

Oleksandr Sokolov, MULTICULTURALISM AND MULTICULTURAL POLICY IN THE CONTEXT OF POLITICAL ORDER THEORIES [Олександр Соколов, Мультікультуралізм та мультікультурна політика в контексті теорій політичного порядку] 60-66

Svitlana Shevchenko, CLERICALISM IN THE SYSTEM OF CONTEMPORARY NATIONAL STATIST RELATIONS [Світлана Шевченко, Клерікалізм в системі сучасних національно-державницьких відносин] 67-76

Mariia Dobrova, FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF POLITICAL IDENTITY WITHIN THE CONTEXT OF TRANSITION PERIOD IN UKRAINE [Марія Доброва, Фактори формування політичної ідентичності в умовах перехідного періоду в Україні] 77-83

Yevheniia Sadykova, PUBLIC CONFRONTATION IN UKRAINE AS A CRISIS OF LEGITIMACY OF POWER [Євгенія Садикова, Публічне протистояння в Україні як криза легітимності влади] 84-96

Mariia Mordovets, STATE POLICY ON THE PREVENTION OF EXTREMISM ESCALATION AS A FORM OF DEVIANT SOCIO-POLITICAL ACTIVITY [Марія Мордовець, Державна політика щодо попередження ескалації екстремізму як форми девіантної соціально-політичної активності] 97-105

Oleksandr Bilousov, ESTABLISHMENT OF THE UKRAINIAN STATE POLICY ON PROMOTION OF THE CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF EUROPEAN GOVERNANCE CONCEPT [Олександр Білоусов, Створення державної політики України щодо сприяння розвитку громадянського суспільства в контексті європейської концепції управління] 106-113

Yuliia Biletskaya, MAIN STAGES AND DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH ON POLITICAL CONFLICTS [Юлія Білецька, Основні етапи та напрямки наукових досліджень політичних конфліктів] 114-123

Comments are closed.