O czasopiśmie

Szanowni Państwo!
Witamy na oficjalnej stronie międzynarodowego czasopisma
«Europejski dyskurs polityczny i prawny» (Czechy)!

«Europejski dyskurs polityczny i prawny» ma na celu publikowanie artykułów wysokiej jakości, które mogą wnieść innowacyjny i znaczący wkład teoretyczny, koncepcyjny, metodologiczny i empiryczny w odpowiednie dziedziny nauki. Czasopismo przyjmuje artykuły z zakresu prawa narodowego państw europejskich, politologii, komunikacji społecznej, stosunków międzynarodowych i socjologii. Czasopismo prowadzi anonimowy system recenzowania, który sprawdza jakość naukową nadesłanych artykułów.

«Europejski dyskurs polityczny i prawny» przyjmuje oryginalne zgłoszenia, które nie były sprawdzane gdzie indziej w momencie składania i nie przyjmuje zgłoszeń już opublikowanych.

Częstotliwość publikacji

«Europejski dyskurs polityczny i prawny» ma stałe daty publikacji sześć razy w roku (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik i grudzień):

  1. Artykuły do publikacji w pierwszym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 stycznia i publikowane do 28 lutego.
  2. Artykuły do publikacji w drugim numerze czasopisma są przyjmowane do 28 marca i publikowane do 30 kwietnia.
  3. Artykuły do publikacji w trzecim numerze czasopisma są przyjmowane do 28 maja i publikowane do 30 czerwca.
  4. Artykuły do publikacji w czwartym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 lipca i publikowane do 31 sierpnia.
  5. Artykuły do publikacji w piątym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 września i publikowane do 30 października.
  6. Artykuły do publikacji w szóstym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 listopada i publikowane do 31 grudnia.

Polityka otwartego dostępu

«Europejski dyskurs polityczny i prawny» Czasopismo o otwartym dostępie. Wszystkie artykuły są dostępne bezpłatnie dla użytkowników do dostępu, czytania, pobierania i drukowania. Przez „otwarty dostęp” rozumiemy darmową dostępność w publicznym internecie, umożliwiającą każdemu użytkownikowi czytanie, pobieranie, kopiowanie, dystrybucję, drukowanie, przeszukiwanie lub linkowanie do pełnych tekstów tych artykułów lub ich wykorzystywanie w innych legalnych celach.

Opłata za publikację

Czasopismo pobiera opłatę za usługi redakcyjne za publikację artykułu online w języku angielskim wynoszącą 30 €; artykuł online w jakimkolwiek innym języku UE lub w języku ukraińskim wynosi 40 €; dostarczenie osobistej drukowanej kopii autorowi kosztuje dodatkowe 5 € jako opłatę za przetwarzanie artykułu, mającą pokryć koszty związane z edycją, efektywną obsługą publikacji dla autorów, korekturą, składem itp.

«Europejski dyskurs polityczny i prawny» – jest nowoczesnym czasopismem jakie indeksowane w międzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych Index Copernicus International Journals Master List (Impact factor – ICV 2015: 65.70; ICV 2016: 64.77; ICV 2017: 80.50; ICV 2018: 79.30; ICV 2019: 71.97; ICV 2020: 72.67)

Możliwość komentowania została wyłączona.