O czasopiśmie

Szanowni Państwo!

Witamy na oficjalnej stronie międzynarodowego czasopisma

«Europejski dyskurs polityczny i prawny» (Czechy)!

«Europejski dyskurs polityczny i prawny» ma na celu publikowanie artykułów wysokiej jakości, które mogą wnieść innowacyjny i znaczący wkład teoretyczny, koncepcyjny, metodologiczny i empiryczny w odpowiednie dziedziny nauki. Czasopismo przyjmuje artykuły z zakresu prawa narodowego państw europejskich, politologii, komunikacji społecznej, stosunków międzynarodowych i socjologii. Czasopismo prowadzi anonimowy system recenzowania, który sprawdza jakość naukową nadesłanych artykułów.

«Europejski dyskurs polityczny i prawny» ma stałe daty publikacji sześć razy w roku (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik i grudzień):

1. Artykuły do ​​publikacji w pierwszym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 stycznia i publikowane do 28 lutego.

2. Artykuły do ​​publikacji w drugim numerze czasopisma są przyjmowane do 28 marca i publikowane do 30 kwietnia.

3. Artykuły do ​​publikacji w trzecim numerze czasopisma są przyjmowane do 28 maja i publikowane do 30 czerwca.

4. Artykuły do ​​publikacji w czwartym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 lipca i publikowane do 31 sierpnia.

5. Artykuły do ​​publikacji w piątym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 września i publikowane do 30 października.

6. Artykuły do ​​publikacji w szóstym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 listopada i publikowane do 31 grudnia.

«Europejski dyskurs polityczny i prawny» przyjmuje oryginalne zgłoszenia, które nie były sprawdzane gdzie indziej w momencie składania i nie przyjmuje zgłoszeń już opublikowanych.

Dlaczego warto wybrać «Europejski dyskurs polityczny i prawny»?

– jest nowoczesnym czasopismem jakie indeksowane w międzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych Index Copernicus International Journals Master List (Impact factor – ICV 2015: 65.70; ICV 2016: 64.77; ICV 2017: 80.50; ICV 2018: 79.30; ICV 2019: 71.97; ICV 2020: 72.67);

– miejscem publikacji jest Czechy – państwo członkowskie Unii Europejskiej;

– każdy artykuł otrzymuje indywidualny numer DOI – DOI-PREFIX czasopisma: 10.46340/eppd.

Możliwość komentowania została wyłączona.