Polityka antyplagiatowa

 

Redakcja naukowego czasopisma „European Political and Law Discourse” potępia wszelkie fałszerstwa i plagiaty.

Wszystkie artykuły przekazane do recenzji są testowane pod kątem oryginalności tekstu za pomocą odpowiedniego oprogramowania, które pokazuje unikalność artykułu, używane źródła i zgodność tekstu (Unicheck).

Jeśli wykryje się plagiat, artykuł zostaje odrzucony (lub przekazywany do ponownej rewizji, jeśli źródło lub cytat nie są zrealizowane zgodnie z wymaganiami).

Możliwość komentowania została wyłączona.