Proces recenzji i etyka publikacji

Europejski Dyskurs Polityczny i Prawny zobowiązuje się do przestrzegania wysokich standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Przestrzegamy standardów i wytycznych dotyczących najlepszych praktyk określonych przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) i inne odpowiednie stowarzyszenia branżowe.

Nasze procesy redakcyjne są zobowiązane do niezależności redakcyjnej. Nie dyskryminujemy autorów, redaktorów ani recenzentów ze względu na cechy osobiste lub tożsamość. Aktywnie poszukujemy i zachęcamy do zgłoszeń od naukowców z różnych środowisk, w tym w tym naukowcy różnego pochodzenia etnicznego, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, narodowości, religii i niepełnosprawności.

Artykuły przesyłane do naszego czasopisma są wstępnie recenzowane przez redaktorów wewnętrznych, którzy mogą również skonsultować się z odpowiednimi specjalistami z danej dziedziny. Jeśli artykuł nadaje się do rozpatrzenia w czasopiśmie, zostanie przesłany do co najmniej dwóch zewnętrznych i niezależnych recenzentów. Oceny recenzentów są wykorzystywane do informowania redaktora o decyzji, czy polecić artykuł do publikacji w czasopiśmie. W związku z tym decyzje redakcyjne dotyczące artykułów przesyłanych do naszego czasopisma podejmowane są przez zewnętrznych redaktorów akademickich na podstawie niezależnych raportów recenzyjnych.

Nie tolerujemy obraźliwego zachowania ani korespondencji wobec naszych pracowników i autorów. Może to obejmować np. wycofanie artykułu z rozpatrzenia lub może skutkować sankcjami (naganą lub zwolnieniem) pracowników.

Każdy, kto uważa, że ​​w polityce wydawniczej «Europejski Dyskurs Polityczny i Prawny» występują problemy etyczne, powinien zgłosić swoje zaniepokojenie odpowiedniemu redaktorowi lub wysłać wiadomość e-mail na adres admedit@eppd13.cz. Pomoże to poprawić jakość naszego czasopisma i rozwiązać wszystkie istniejące problemy etyczne w możliwie najkrótszym czasie.

Możliwość komentowania została wyłączona.