Про журнал

 

Європейський політико-правовий дискурс – міжнародний журнал, присвячений міжнародному праву, національному праву європейських країн, політичній науці, міжнародним відносинам. До публікації в журналі приймаються статті високої якості, які представляють важливий інноваційний, теоретичний, концептуальний, методологічний та емпіричний внесок у відповідних галузях науки. Журнал використовує систему анонімного рецензування з метою верифікації наукової якості статей.

Європейський політико-правовий дискурс особливо зацікавлений в міждисциплінарних дослідженнях в області права та політичної науки. Вітаються також будь-які дослідження, які стосуються політико-правових проблем різних національних і міжнародних інститутів.

Європейський політико-правовий дискурс приймає для публікації оригінальні матеріали і не розглядає можливості публікації раніше надрукованих матеріалів.

Журнал індексується в міжнародній науковометричній базі даних International Scientific Indexing (Імпакт-фактор – 0,849) та проходить процедуру верифікації в міжнародних науковометричних базах Index Copernicus та Web of Science.

Електронна версія журналу розміщується також на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: http://nbuv.gov.ua/j-tit/evrpol.